Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/12/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно опазване на пчелните семейства Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/12/2019 неотговорено
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА; Относно тригодишната пчеларска програма - нови аспекти и възможности Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/12/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно придобиване на българско гражданство Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 11/12/2019 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно посолския комплекс на Република България в Нигерия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 11/12/2019 в процес на обработка
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно изпълнение на оперативните цели по Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/12/2019 в процес на обработка
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно предвидени средства в Закона за държавния бюджет за 2020 г. по функция "Здравеопазване" Владислав Горанов, Министър на финансите 11/12/2019 в процес на обработка
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно състояние на международен път Е79 в участъка Враца - Монтана Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/12/2019 неотговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно случаите на системен тормоз на живеещите в гр. Велико Търново, ул. "Д. Чоканов" 7, бл. 13 от страна на психично болни съседи Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/12/2019 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно риск от процедура срещу България от страна на Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) заради неотдавнашните законодателни промени, с които се позволява неограничено финансиране на политически партии от частни лица Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 10/12/2019 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно реализацията на проекта "Балкански поток" на българска територия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/12/2019 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно изпълнение на оперативните цали по Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г. Боил Банов, Министър на културата 10/12/2019 оттеглен
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно електронните гишета за автоматизиран граничен контрол Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 09/12/2019 неотговорено
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ; Относно приложното поле на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/12/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно информация за изплатените средства за паричното обезщетение за временна неработоспособност (болничен) Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 09/12/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно контрола при издаване на болничните и мерките за ограничаване на злоупотребите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/12/2019 неотговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно наредбата за концесиите за минерална вода Нено Димов, Министър на околната среда и водите 06/12/2019 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно Природен парк "Българка" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 06/12/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/12/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно Национален спортен комплекс (НСК) "Диана" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 06/12/2019 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД с нови 15 години Нено Димов, Министър на околната среда и водите 06/12/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно Оперативна програма "Околна среда" в област Благоевград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/12/2019 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно противодействие на разпространението на наркотици в училищата и на търговията с наркотици по интернет Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/12/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно снимки на Бойко Борисов на бюрата на директорите и служителите в Министерство на труда и социалната политика и неговите структури Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 05/12/2019 в несъответствие с ПОДНС
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно недостиг на съществуващите програми за лечение, психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици и необходимостта от оборудване на лаборатория за идентифициране на нови психотропни вещества Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/12/2019 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно закупуване на високоскоростни немаркирани автомобили Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 04/12/2019 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно неизплатен извънреден труд на служителите на Министерство на вътрешните работи Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 04/12/2019 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изграждане на необходимата инфраструктура до местността "Хайдушки поляни" община Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/12/2019 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно незаконосъобразни действия при строителството на автомагистрала "Хемус" в участъците след километър 87+800 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/12/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно задоволяване потребностите от железопътен транспорт на пътниците от Централна Северна България и по-специално в областите Ловеч, Габрово и Велико Търново Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 04/12/2019 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно изграждане на автомагистрален път Русе - Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/12/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 - 2022 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/12/2019 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно зимно снегопочистване в област Добрич Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/12/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно искане на министър-председателя за отстраняване на директори на три столични болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/12/2019 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно проваленото изпълнение на част от проект по оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/12/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; Относно такса "Дезинфекция", събирана на държавната граница на Република България с Република Турция Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/12/2019 оттеглен
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно прилагането на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги Боил Банов, Министър на културата 03/12/2019 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно състоянието на двата тунела на път Е85 при северния вход на гр. Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/12/2019 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно скоростен път Русе - Велико Търново и връзка към индустриален център на гр. Горна Оряховица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/12/2019 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно продължителност на делата за родителски права и режим на лични отношения Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 02/12/2019 оттеглен
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Конвенцията на ООН за правата на детето, 30 години от нейното приемане. Действия на правителството за подобряване на политиката за децата в България Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 02/12/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо-швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/11/2019 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно разходвани средства от бюджета на Министерство на образованието и науката за написване и отпечатване на учебници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/11/2019 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно загробени животински отпадъци в рудниците до с. Боров дол Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/11/2019 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно мерки за предотвратяване на екологична криза в с. Боров дол Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/11/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно броя на българските граждани, възползвали се от законовото право за получаване различни видове обезщетения, пенсии и различни суми за социално подпомагане и социални помощи от бюджетите на НОИ и на Държавния бюджет (на МТСП), за последните отчетни пет години и очакваните през 2020 г. по видове правни основания, единични размери и общи суми Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 29/11/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно отпадане на Националния рамков договор и преминаването към пряко закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, от НЗОК и останалите субекти (застрахователни дружества), участващи в управлението на финансовия ресур от здравни осигуровки, в новия модел на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/11/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно пререгистрация на лечебните заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражняват доминиращо влияние, по Закона за публичните предприятия и мястото им в Новия модел на здравеопазване Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/11/2019 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ; Относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 29/11/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно искане на министър-председателя за отстраняване на директори на три столични болници Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 28/11/2019 в несъответствие с ПОДНС
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно зачестилите пътнотранспортни произшествия на път Е-79, участък Видин - Монтана Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 28/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно несъответствия в отчитането на депонирани количества на опасни отпадъци, генерирани от "Биовет" АД - клон Разград с код 07 05 10* и 07 05 11* в периода от 01.01.2015 г. до 01.09.2019 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/11/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно странични животински продукти, утайки от ПСОВ и отпадъчни води, генерирани в птицекланица на "Пилко" ЕООД, намираща се в гр. Разград, Гарова промишлена зона, община Разград, област Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/11/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение, транспорт и утилизация на опасни отпадъци, генерирани от дейността на "Грийнбърн" ЕООД на площадките в гр. Разград, област Разград и в гр. Пещера, област Пазарджик Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/11/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ; Относно действия на Министерство на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ; Относно контролни дейности на Министерство на околната среда и водите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/11/2019 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно спортната инфраструктура в община Плевен Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/11/2019 отговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно изгаряне на стърнища в землището на община Оряхово Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/11/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно наличие на информация за местонахождението на лицата Пламен Галев и Ангел Христов Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 27/11/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно пренасочване на свободен ресурс на Ос 1 и Ос 3 към бюджета на Ос 2 на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г Емил Караниколов, министър на икономиката 27/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно продължаващо замърсяване на река Сазлийка край старозагорското село Ракитница, нов случай на мъртва риба Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/11/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно катетеризационни лаборатории и кардиохирургични клиники Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/11/2019 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно териториално поделение Хасково на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" Емил Караниколов, министър на икономиката 25/11/2019 отговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; Относно извършването на ремонтни дейности на ГКПП Малко Търново Владислав Горанов, Министър на финансите 25/11/2019 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно проекти, свързани с намаляването на загуби на вода и възстановяване на инфраструктурата за напояване Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 25/11/2019 отговорено
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ; Относно премахването на възлово инфраструктурно съоръжение в гр. Пловдив, известно като Бетонния мост Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/11/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно бъдещето на язовир "Чаталка" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно неотложни консервационни и реставрационни дейности по спасяването на археологическа недвижима културна ценност от национално значение "Еленска базилика", община Пирдоп, Софийска област Боил Банов, Министър на културата 22/11/2019 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно финансовите проблеми в СУ "Хр. Проданов", гр. Карлово Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 22/11/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно пътни знаци Д11 и Д12, обозначаващи начало и край на населените места, през които преминават републикански пътища и проблемите, възникващи от въвеждането на ТОЛ системата Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/11/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно избор на директор на Националната художествена галерия Боил Банов, Министър на културата 22/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно работните заплати на работещите в "социалната сфера" Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 22/11/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно добива на инертни материали от река Вит в района на "Боаза" - община Тетевен, област Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/11/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно добива на инертни материали от река Вит в района на "Боаза" - община Тетевен, област Ловеч Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейности свързани със строителството на автомагистрала "Хемус" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейности свързани със строителството на автомагистрала "Хемус" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/11/2019 отговорено
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение"Св. Анна" в София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/11/2019 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ" с нови 15 години Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/11/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно отчисленията на общините по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/11/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово за 2019 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 20/11/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно резолюция на ООН относно "Борбата срещу героизацията на нацизма, неонацизма и други практики, способстващи за засилването на съвременните форми на расизма, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетолерантност" Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 20/11/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно освободени доставки, съгласно чл. 39 т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, свързани със здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/11/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно необходимост от разширение на околовръстен път на гр. Пловдив, включващ път III-805, участък от път I-8 Пазарджик - Пловдив - пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян (км 0+000 до км 14+750) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/11/2019 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно финансовото състояние на община Долни Дъбник, област Плевен Владислав Горанов, Министър на финансите 20/11/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; Относно регистрирани транспортни фирми, неотговарящи на условията на Закона за автомобилните превози Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/11/2019 оттеглен
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно незаконосъобразни действия по почистване на коритото на река Вит Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно археологически обекти югозападно от гр. Стара Загора, открити в средата на 60-те години на миналия век, намерения на Министерство на културата за тяхното бъдеще Боил Банов, Министър на културата 19/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно основен ремонт на второкласен Републикански път II-66 на територията на област Стара Загора и конкретно в частта му от км. 70,9 (с. Богомилово) до км. 92,3 (връзка с Автомагистрала "Тракия"-пътен възел Чирпан-изток) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/11/2019 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно воден режим в област Плевен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно годишни финансови отчети на община Златица Владислав Горанов, Министър на финансите 18/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно годишни финансови отчети на община Антон Владислав Горанов, Министър на финансите 18/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно годишни финансови отчети на община Мирково Владислав Горанов, Министър на финансите 18/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно годишни финансови отчети на община Челопеч Владислав Горанов, Министър на финансите 18/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица (Златишки проход) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно годишни финансови отчети на община Копривщица Владислав Горанов, Министър на финансите 18/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно рехабилитация и реконструкция на път III-606 Копривщица-Стрелча от км 0+000 до км 32+852 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/11/2019 отговорено
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно финансови задължения на болниците Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/11/2019 отговорено
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ; Относно състав на научно жури за придобиване на академични длъжности в Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система Владислав Горанов, Министър на финансите 15/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно състоянието на интензивно отделение при Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" ЕАД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/11/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно наличие на информация за намеса на лицата Пламен Галев и Ангел Христов в изборния процес в София Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 15/11/2019 в несъответствие с ПОДНС
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно дейност на зоопаркове с отнети лицензии Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно такса дезинфекция по ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Лесово" и ГКПП "Малко Търново" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/11/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно основни параметри на проекта на Бюджет за 2020 г. в Раздел "Приходи" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 14/11/2019 оттеглен
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно извеждането на знаковата книжарница "Хеликон" от сградата на Министерство на културата на бул. "Ал. Стамболийски" № 17 Боил Банов, Министър на културата 14/11/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно зимното поддържане на държавните пътища Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/11/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно напредъка по разработване на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/11/2019 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дезинфекция на моторни превозни средства при преминаването на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници на Европейския съюз Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 13/11/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно сигнал за купуване на гласове в район Искър, София Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 13/11/2019 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно отбелязването на Деня на народните будители Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно условията на труд и заплащане в системата на медицинската експертиза Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/11/2019 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно дейността на началника на Регионално управление на образованието - Пловдив Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предоставени кредити на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за периода 2018 - 2019 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/11/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно водната криза в община Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/11/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно водната криза в община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/11/2019 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно доклад за техническо обследване на нова детска болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно повреда в сградата на Спортно училище "Васил Левски" - град Пловдив Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 12/11/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно наложени финансови корекции по проект "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" в град Пирдоп Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/11/2019 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно детайлни финансови и митнически данни относно износа на ценни кожи с косъм от Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 11/11/2019 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно износ на ценни кожи по тарифен номер 4301 за 2018 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/11/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно повреда в сградата на Спортно училище "Васил Левски"- гр. Пловдив Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/11/2019 оттеглен
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно обучението на ученици и студенти, диагностицирани с дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/11/2019 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно обезпечеността на болниците със серум срещу змийска отрова Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно утилизация в Република България на битови отпадъци, редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели, внесени от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. от 534 броя дружества Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно промишлени свинеферми с възникнали огнища на болестта Африканска чума по свинете през 2019 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно производство на компост в Инсталация за биологично третиране (ИБТ) "Хан Богров" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/11/2019 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно изявление за контрабандата Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 08/11/2019 в несъответствие с ПОДНС
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на Селскостопанска академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изпълнение на собствените приходи по второстепенни разпоредители на бюджетни средства към м. септември 2019 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2019 отговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно издаване на документ от Националната агенция за приходите, чието съдържание не отговаря на истината и вреди на кандидат за кмет на Ловеч Владислав Горанов, Министър на финансите 07/11/2019 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно брой лични документи, предстоящи за подновяване през 2020 и 2021 година Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 07/11/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно риск от бедност и социално изключване на хора в неравностойно положение Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 07/11/2019 неотговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно финансово състояние на държавните и общинските болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно резултати от стопанисване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2019 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно броя и произхода, като страни на публичните работни визи в България, лица, неграждани на ЕС Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 06/11/2019 отговорено
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ; Относно охраната на зала "Арена Армеец" в изборната нощ на 27 срещу 28.10.2019 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 06/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно мерки, които правителството ще предприеме за превенция, борба и ограничаване на недекларирания труд Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 06/11/2019 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно придобиването на имот в гр. Женева, Швейцарска конфедерация, дарен на Българската държава Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно условията на труд и заплащане в системата на медицинската експертиза, в т.ч. регионалните картотеки на медицинските експертизи Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно трансплантацията на бял дроб в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/11/2019 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно работата на Областна дирекция на МВР - Добрич за осигуряване провеждането на местни избори 2019 г. Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/11/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопанство на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция след доброволно умъртвяване на прасетата заради африканската чума в личните им стопанства, в община Братя Даскалови Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/10/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно работата на Областна дирекция на МВР - София област за осигуряване провеждането на Местни избори 2019 г. на територията на община Пирдоп Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 30/10/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно броя на осигурените лица от държавата за здравно осигуряване, броя на неосигурените лица за здравно осигуряване и постъпилия финансов ресурс по сметката на НАП за здравноосигурителни вноски през 2016, 2017 и 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 30/10/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно задължения и вземания (в млн. лв.) на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса към 30.09.2019 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/10/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно необходимостта от ремонт и срокове за извършването на Републикански път I-5, участъка от село Бял извор до град Димитровград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/10/2019 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно изграждането на язовир "Луда Яна" в Панагюрище Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/10/2019 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно осигуряване на летателната годност на самолети L-39 ZA Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 29/10/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно наложени финансови корекции на проект "Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: "Изграждане на канализационна мрежа - Етап І-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: "Изграждане на канализационна мрежа - Етап ІІ-ри" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 25/10/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно наложени финансови корекции по проект "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 25/10/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дейността на "Индустриална зона Загоре" АД Емил Караниколов, министър на икономиката 18/10/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ремонт на ЖП гарата в Стара Загора Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/10/2019 неотговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно постигане на адекватно равнище на заплащане на хората в отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/10/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно изграждането на ЖП прелез в град Дряново Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/10/2019 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/10/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Национална програма за борба с диабета Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/10/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно обезщетение на собствениците на заклани свине в райони с появила се африканска чума Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/10/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата, предназначена за питейни нужди на територията на всички общини в област Перник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/10/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Хасково Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/10/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/10/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/10/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно възможност за компенсиране на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове, пропуснали възможността да бъдат включени в списъците от 2016 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 10/10/2019 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно реализираните "Общи приходи" и "Общи разходи", както и платените данъци (по чл. 92 от ЗКПО, чл. 50 от ЗДДФЛ и по ЗДДЗ) от Търговските дружества, реализирали икономическа дейност по код 86 - Хуманно здравеопазване /Класификация на икономическите дейности - КИД 2008/ на територията на Република България през 2016, 2017 и 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 10/10/2019 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проблеми при доставките по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/10/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно инициативата "Пловдив - европейска столица на културата 2019 г.", ефект за туристическия бранш в Пловдив и областта Николина Ангелкова, министър на туризма 09/10/2019 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно статистика на влизащите автомобили на територията на страната Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 09/10/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно резултати от инициативата Европейска столица на културата, град Пловдив, 2019 г. Боил Банов, Министър на културата 09/10/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно една от мерките за противодействие на Африканската чума по свинете Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/10/2019 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно статистика на влизащите автомобили на територията на страната Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 08/10/2019 оттеглен
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно финансово - икономическите ефекти за България от реализацията на Договора между "Булгартрансгаз" и Саудитската компания "Аркад инженеринг" за изграждането на така наречения "Балкански поток" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 08/10/2019 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно минимизиране на загубите за българската икономика от фалита на туроператора "Томас Кук" Николина Ангелкова, министър на туризма 08/10/2019 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно делът на циганската престъпност от общата престъпност за страната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/10/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно пребазиране на Държавната психиатрична болница - с. Царев брод Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/10/2019 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно обезпечаване на спешната помощ с кадри Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/10/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изплатените суми и броя на българските граждани възползвали се от законовото право за получаване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, през годините 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. чрез заплащане от бюджета на МТСП, както и броя на доставчиците за съответната година Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 04/10/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно достъп на деца до електронни цигари Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 04/10/2019 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно "Врана" ЕАД, гр. София Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно изграждане на индустриален парк Силистра Емил Караниколов, министър на икономиката 04/10/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.) на общини от област Пазарджик Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/10/2019 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно съдбата на районен съд и районна прокуратура Берковица Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 03/10/2019 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно променен план за източване на яз. "Жребчево" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/10/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно Заповед № РД-02-14-81/30.01.2018 г. на министъра на МРРБ, свързана с третирането на Регионални генерални планове на обособени територии на ВиК като отчетни обекти и указания, дадени от Министерството на финансите в тази връзка Владислав Горанов, Министър на финансите 03/10/2019 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно дарение на 18320 движими културни ценности на Регионалния исторически музей (РИМ) - Видин Боил Банов, Министър на културата 03/10/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно осигуряване на безопасността на движение, конкретно в участъка Стара Загора - Казанлък от републикански път І-5 Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно опасен участък от републикански път І-5 (между Стара Загора и Казанлък) със зачестили пътно-транспортни инциденти с фатален край Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2019 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно обявения фалит на британския туроператор "Томас Кук" Николина Ангелкова, министър на туризма 03/10/2019 отговорено
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ; Относно мерките за противодействие на миграционния натиск, които се предприемат от Главна дирекция "Гранична полиция" и други структури на Министерство на вътрешните работи Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно намеренията за бъдещето на Летище Стара Загора Емил Караниколов, министър на икономиката 02/10/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 година Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 02/10/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно неравности по трасето на автомагистрала "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/10/2019 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF (твърди битови и други отпадъци) на територията на "Топлофикация-Бургас" ЕАД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/10/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно национален достъп до електронните бази данни с най-високо оцененото световно съдържание на научни публикации Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/10/2019 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение диагностиката и лечението на редките болести Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/10/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно възнагражденията в българската военна наука и военно образование Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 02/10/2019 отговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно Център по наркомании в район "Младост", гр. София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/10/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно закупуване на частни гори от държавните горски предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 01/10/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно непроведените заседания на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 30/09/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Пазарджик, по които са наложени финансови корекции Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/09/2019 отговорено