Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/04/2017 - 28/04/2017  1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Камен Костадинов, 21.4.2017 г.).
  2. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, 25.4.2017 г.).
  3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 19.4.2017 г.).
  4. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 21.4.2017 г.).
  5. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  6. Проект на Декларация на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания