Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/01/2003 - 24/01/2003
1. Полагане на клетва от Гадар Агоп Хачикян, избрана за народен представител с Решение 371 на ЦИК от 17 януари 2003 г.

2. Проекти за решения за промени в съставите на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и на Комисията по медиите.

3. Ново обсъждане на Закона за Комисията за финансов надзор, приет от Народното събрание на 5.12.2002 г. и върнат с Указ № 416 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1 към спогодбата (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2002 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, определящ търговските договорености за риба и рибни продукти (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2002 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Украйна относно условията и реда за транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени сили на Украйна, участващи в Многонационалните сили за поддържане на мира (КФОР) (Вносител: Министерски съвет; 6.11.2002 г.).

7. Проект за решение за разрешаване увеличаването на личния състав на охранителната рота от Българската армия в Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2002 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

9. Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Програма за действие на Европейската общност за борба с дискриминацията" (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

12. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2002 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Латвия (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2002 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2002 г.).

18. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за рехабилитация на топлофикацията на град София) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2002 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите (Приет на първо четене на 27.6.2002 г.) - продължение.

20. Първо четене на законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г. (Вносител: Министерския съвет; 2.1.2003 г.).

21. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо четене на 20.9.2002 г.).

22. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Приет на първо четене на 11.10.2002 г.).

23. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерския съвет; 6.11.2002 г.).

24. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.) - продължение.

25. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 1.8.2002 г.).

26. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

27. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (Вносител: Министерския съвет; 19.11.2002 г.).

28. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания