Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/09/2016 - 30/09/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания“ ЕАД (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2016 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2016 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2016 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“ (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 5.7.2016 г. Приет на първо гласуване на 9.9.2016 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2016 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Анна Александрова, Свилен Иванов и Данаил Кирилов, 28.7.2015 г.; Данаил Кирилов, Петър Славов, Филип Попов, Чавдар Георгиев, Емил Димитров, Кирил Цочев, Мариана Тодорова, Лъчезар Никифоров, Янко Янков и Станислав Анастасов, 7.7.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 29.9.2016 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.7.2016 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 20.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 15.6.2016 г.) – точка първа за петък, 30.9.2016 г.
 9. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включително и финансов отчет за месеците януари - декември 2015 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 9.6.2016 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания