Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/09/2016 - 16/09/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 22.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 21.7.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Министерски съвет, 30.6.2016 г.; Красимир Каракачанов и група народни представители, 7.7.2016 г.; Велизар Енчев, 28.7.2016 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносители: Министерски съвет, 30.6.2016 г.; Красимир Каракачанов и група народни представители, 7.7.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2016 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК) (Вносител: Министерски съвет, 26.8.2016 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София (Вносител: Министерски съвет, 25.7.2016 г.).
 7. Проект за решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство (Вносители: Валери Симеонов, Джема Грозданова, Иван П. Иванов, Милена Дамянова и Радослав Стойчев, 1.9.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 15.9.2016 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Менда Стоянова, Диана Йорданова, Петър К. Петров, Емил Димитров, Румен Христов и Корман Исмаилов, 12.7.2016 г. Приет на първо гласуване на 21.7.2016 г.).
 9. Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за използване и прилагане на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2014 г. и Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2015 г. (Вносител: Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 9.6.2015 г., 31.5.2016 г.).
 10. Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то Народно събрание за периода декември 2014 г. – май 2015 г., Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то Народно събрание за периода м. юни – м. декември 2015 г. и Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то Народно събрание за периода януари - юни 2016 г. (Вносител: Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, 5.6.2015 г., 22.1.2016 г. и 4.8.2016 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - петък, 16.9.2016 г. от 9.00 до 14.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания