Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/01/2003 - 17/01/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2002 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Йордан Бакалов, Иво Цанев и Николай Чуканов; 14.6.2002 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (Вносители: Любен Корнезов и Михаил Миков; 15.5.2002 г.).
---------------------------------------------------------------------

1. Полагане на клетва от Мима Петрова Ненкова-Запрянова, избрана за народен представител с Решение № 370 на ЦИК.

2. Проект за решение за прекратяване на пълномощията на Петя Илиева Гегова, народен представител от ПГ НДСВ.

3. Проект за решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносител: Пламен Панайотов; 14.1.2003 г.).

4. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси (Вносител: Пламен Панайотов; 14.1.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Приет на първо четене на 16.10.2002 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Вносител: Огнян Герджиков; 3.7.2002 г.).

9. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2002 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.) - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приети на първо четене на 14.11.2002 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите (Приет на първо четене на 27.6.2002 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо четене на 20.9.2002 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

16. Ново обсъждане на Закона за Комисията за финансов надзор, приет от Народното събрание на 5.12.2002 г. и върнат с Указ № 416 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

17. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов (Вносители: Пламен Панайотов и група народни представители; 14.1.20032 г.).

18. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания