Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/07/2016 - 22/07/2016 1. 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет, 15.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 1.7.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносители: Атанас Мерджанов и група народни представители, 11.12.2015 г. Приет на първо гласуване на 12.5.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Общ проект изготвен от Комисията по икономическа политика и туризъм, въз основа на приетите на първо гласуване на 2.6.2016 г. законопроекти с вносители: Манол Генов и група народни представители, 13.4.2016 г.; Министерски съвет, 9.5.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Менда Стоянова, Диана Йорданова, Петър К. Петров, Емил Димитров, Румен Христов и Корман Исмаилов, 12.7.2016 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 10.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 29.6.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 25.5.2016 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 31.5.2016 г.; Румен Христов и група народни представители, 8.7.2016 г.).
 8. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 9. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 5.8.2015 г. и 13.6.2016 г.).
 10. Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2015 г. и 7.6.2016 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет, 20.6.2016 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС) (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2016 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет, 20.6.2016 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 22.6.2016 г.).
 15. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Цвета Караянчева, 4.7.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.7.2016 г.).
 16. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Славчо Атанасов, Валери Симеонов, Найден Зеленогорски, Димитър Главчев и Росен Петров, 19.7.2016 г.) – точка първа за петък, 22.7.2016 г.
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания