Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/07/2016 - 15/07/2016 1. Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г. (Вносители: Красимир Велчев, Найден Зеленогорски, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, 12.7.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 26.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 17.6.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.4.2016 г.) - продължение.
 4. Първо гласуване на Законопроект за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2016 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Цвета Караянчева, 4.7.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 24.3.2016 г.).
 7. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание – точка първа за петък, 15.7.2016 г.
 8. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 15.12.2014 г., 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 9. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 10. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 5.8.2015 г. и 13.6.2016 г.).
 11. Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2015 г. и 7.6.2016 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания