Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/07/2016 - 08/07/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Реформаторски блок": Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 10.2.2016 г. и 6.4.2016 г. законопроекти с вносители: Димитър Танев Танев и група народни представители, 26.3.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 15.5.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 31.7.2015 г.; Министерски съвет, 11.9.2015 г.; Министерски съвет, 21.3.2016 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Законопроект за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 4.2.2016 г.
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 17.3.2016 г. законопроекти с вносители: Бойка Маринска и група народни представители, 16.1.2015 г.; Светлин Танчев и група народни представители, 21.1.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет, 25.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 8.7.2016 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.4.2016 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2016 г.)– точка първа за петък, 8.6.2016 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2016 г.).
 8. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 15.12.2014 г., 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 9. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 10. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 5.8.2015 г. и 13.6.2016 г.).
 11. Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2015 г. и 7.6.2016 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 6.7.2016 г. от 12.00 ч.).
 13. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания