Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/12/2002 - 20/12/2002
1. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2003 година (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2002 г.) - продължение.

2. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България /ДВ, бр. 66 от 2001 г./ (Вносител: Министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски; 17.12.2002 г.) и Проект за решение за промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски; 17.12.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за вероизповеданията (Приети на първо четене на 4.7.2002 г.) - продължение.

4 Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 17.10.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители, 7.11.2002 г.; Министерския съвет, 11.11.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Приет на първо четене на 24.10.2002 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.) (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

8. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

9. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за временен внос (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2002 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания