Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/02/2016 - 19/02/2016 1. Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради политиката му в здравеопазването (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 11.2.2016 г.) - гласуването на проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията – чл. 107, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 26.11.2015 г. законопроекти с вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 29.4.2015 г.; Министерски съвет, 1.6.2015 г.; Борислав Борисов, 15.9.2015 г.; Борислав Великов и Милен Михов, 15.9.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Валентин Радев и група народни представители, 12.2.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 18.2.2016 г.
 4. Избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 18.9.2015 г.).
 5. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по икономическа политика и туризъм, 17.9.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, 8.10.2015 г.; Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.; Петър Славов, 14.10.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2016 г.).
 10. Проект за декларация във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери (Вносители: Джема Грозданова, Красимир Каракачанов, Борис Станимиров, Георги Кючуков, Станислав Анастасов, Кристиан Вигенин и Кънчо Филипов, 18.2.2016 г.).
 11. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители; 17.2.2016 г.).
 12. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители; 18.2.2016 г.; Найден Зеленогорски и група народни представители; 18.2.2016 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания