Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/02/2016 - 05/02/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Проект за решение за възстановяване дейността по изграждане на проекта "Южен поток" (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 9.9.2015 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 12.11.2015 г.).
 3. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 2.2.2016 г.) – сряда, 3.2.2016 г. от 14.00 часа (след приключване на парламентарния контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание).
 4. Проекти за решения за промени в постоянни делегации на Народното събрание (Вносител: Четин Казак, 29.1.2016 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет, 23.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2015 г.) - продължение.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 8.7.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2015 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 14.1.2016 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет, 21.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2015 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет, 28.12.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2015 г.).
 16. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 3.2.2016 г. от 12.00 ч.).
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: - Разисквания по питане № 554-05-121 от 11.12.2015 г. от народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания