Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/01/2016 - 29/01/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова, Димитър Байрактаров, Гроздан Караджов, Мариана Тодорова, Хасан Адемов и Стефан Кенов, 15.1.2016 г. Приет на първо гласуване на 22.1.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2015 г.) - продължение.
 3. Избор на заместник-омбудсман (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 14.1.2016 г.) - точка първа за четвъртък, 28.1.2016 г.
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 8.7.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет, 23.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2015 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2015 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет, 28.12.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания