Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/01/2016 - 15/01/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Патриотичен фронт": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 5.3.2015 г.) - продължение.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Драгомир Стойнев и група народни представители, 14.10.2015 г.).
 3. Освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Подадена оставка от Моника Малинова - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, 28.12.2015 г.).
 4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповествяне на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по вероизповеданията и правата на човека)
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет, 8.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.10.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за електронната идентификация (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2015 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, 8.10.2015 г.; Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.; Петър Славов, 14.10.2015 г.).
 14. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 13.1.2016 г. от 12.00 ч.).
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания