Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/07/2015 (извънредно заседание, 11:00)  1. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г. (Вносител: Валери Симеонов – Председател на Временната анкетна комисия, 22.7.2015 г.).
  2. Проект за решение за избиране на Комисия за произвеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман (Комисията се избира, съгласно раздел V от правилата за избор, приети с Решение на Народното събрание от 8.7.2015 г. Вносители: Красимир Велчев, Васил Антонов и Евгения Алексиева, 24.7.2015 г.).
  3. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси: 1. „Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?“; 2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?“; 3. „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ (Вносител: Президента на Република България, 3.6.2015 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 2.7.2015 г. законопроекти с вносители: Радан Кънев и група народни представители, 26.2.2015 г.; Министерски съвет, 26.5.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания