Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/07/2015 (извънредно заседание, 11:00)  1. Проект за решение за откриване на Филиал - Шумен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2015 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 22.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.6.2015 г.) - продължение.
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 15.7.2015 г.).
  4. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 29 април 2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 15.7.2015 г.).
  5. Проект за решение за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом) (Вносител: Министерски съвет, 2.7.2015 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за висшето образование (Вносители: Борислав Великов, Милена Дамянова, Милен Михов, Мариана Тодорова, Мариана Георгиева – Бенчева, Красимира Ковачка, Станислав Станилов и Валери Жаблянов, 8.7.2015 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания