Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/07/2015 - 17/07/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.6.2015 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за закриване на Националната служба по зърното (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 26.6.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 21.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет, 7.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 30.4.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 6.7.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 16.7.2015 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.6.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 22.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.6.2015 г.) - продължение.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (петък, 17.7.2015 г., от 11.00 до 17.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания