Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/07/2015 (извънредно заседание, 11:00)  1. Избор на управител на Българската народна банка (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 10.6.2015 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, 7.7.2015 г.; Димитър Танев Танев, Мартин Димитров и Найден Зеленогорски, 8.7.2015 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания