Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/07/2015 - 03/07/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 12.6.2015 г. законопроекти с вносители: Петър Кънев и група народни представители, 6.2.2015 г.; Министерски съвет, 22.5.2015 г.) - продължение. Предложение от парламентарната група на „АБВ” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 11.6.2015 г.). Предложение от парламентарната група на ПП „ГЕРБ“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 6.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.4.2015 г.). Предложение от парламентарната група на „БСП лява България” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 12.6.2015 г. законопроекти с вносители: Петър Кънев и група народни представители, 6.2.2015 г.; Министерски съвет, 22.5.2015 г.) - продължение.
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Мая Манолова и група народни представители, 29.10.2014 г.; Радан Кънев и група народни представители, 26.2.2015 г.; Валери Симеонов и група народни представители, 30.4.2015 г.; Велизар Енчев, 14.5.2015 г.; Министерски съвет, 26.5.2015 г.; Михаил Миков и група народни представители, 28.5.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 2.7.2015 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 29.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 22.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.6.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 6.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.4.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 11.6.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 12.6.2015 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 29.4.2015 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2015 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.)
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 16.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 22.4.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.5.2015 г.).
 16. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 17. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 18. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г.).
 19. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 1.7.2015 г., от 12.00 ч.).
 20. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания