Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/12/2002
ИЗВЪНРЕДНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ - вторник, 14.00 ч.

1. Законопроект за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2002 г.).

2. Решения във връзка с изтичане на мандата на председателя, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица. (Приет на първо четене на 6.11.2002 г.)

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за акцизите. (Приет на първо четене на 7.11.2002 г.)

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за местните данъци и такси. (Приет на първо четене на 6.11.2002 г.)

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане. (Приет на първо четене на 7.11.2002 г.)
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания