Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/06/2014 - 27/06/2014 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител.
 2. Проект на решение за откриване на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2014 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерския съвет, 19.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски, 6.2.2014 г. Приет на първо гласуване на 3.4.2014 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел (Вносител: Министерски съвет, 14.5.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2014 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 6.2.2014 г.) - продължение.
 8. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2014 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2014 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 19.3.2014 г. два законопроекта с вносители: Мая Манолова и Кирил Добрев, 9.12.2013 г.; Министерски съвет, 4.2.2014 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 30.5.2014 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Министерски съвет, 5.6.2014 г., Доброслав Димитров и група народни представители, 13.11.2013 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите (Вносител: Йордан Цонев, 29.4.2014 г.).
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания