Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/06/2014 - 13/06/2014 1. Избор на членове на Сметната палата на Република България (Предложение по чл. 6, ал. 2 от Закона за Сметната палата, вносител Лидия Руменова, Председател на Сметната палата, 03.06.2014 г. и 06.06. 2014 г.).
 2. Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на фискалната политика (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители; 5.6.2014 г.) – сряда, 11.6.2014 г., 11.30 ч.
 3. Решение по предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Президента на Република България на 30.1.2014 г. /продължение/ и по предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 10.3.2014 г. - точка първа за четвъртък, 12.6.2014 г.
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2014 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносител: Министерски съвет, 20.5.2014 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 6.2.2014 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Румен Гечев и група народни представители, 7.3.2014 г. Приет на първо гласуване на 15.4.2014 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 10. Изслушване на министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно последните действия на правителството по проекта „Южен поток” (Вносители: Ивайло Московски, Александър Ненков и Данаил Кирилов, 10.06.2014 г.) и Изслушване на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев относно твърденията, че проекта „Южен поток” е необратим процес (Вносители: Данаил Кирилов, Ивайло Московски и Александър Ненков, 10.06.2014 г.) – точка първа за петък, 13.6.2014 г.
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания