Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/06/2014 - 06/06/2014 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Проект за решение по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяването на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г. (Вносител: Петър Мутафчиев, Председател на Комисията, 11.03.2014 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство (Вносител: Министерски съвет, 7.3.2014 г.) - продължение.
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2014 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Вносител: Министерски съвет, 17.1.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет, 6.3.2014 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., Договора за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.5.2014 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 4.6.2014 г., от 12.30 ч.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания