Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2013 - 27/09/2013 1. Разисквания по проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители; 19.9.2013 г.).
 2. Проекти за решения за избиране, попълване и промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание (Вносител: Деница Караджова, 20.9.2013 г.).
 3. Проекти за решения за промени в състава и попълване на ръководството на постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Димитър Главчев, 20.9.2013 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2013 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2013 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2013 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2013 г.).
 8. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 5.9.2013 г.).
 9. Първо гласуване на законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г.).
 10. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева, 26.7.2013 г.).
 11. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г.) – продължение.
 12. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2012 г., 31.5.2013 г.).
 13. Парламентарен контрол (петък, 27.9.2013 г. от 9.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания