Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/09/2013 - 20/09/2013 1. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2012 г. (Вносител: Председателят на Българската академия на науките, 29.4.2013 г.).
 2. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2013 г.).
 3. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносители: Лиляна Павлова, Николай Нанков, Любен Татарски и Александър Ненков, 31.7.2013 г.).
 4. Проект на декларация за актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 5.9.2013 г.).
 5. Първо гласуване на законопроект за защита на растенията (Вносители: Министерски съвет, 31.7.2013 г.).
 6. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 11.9.2013 г. законопроекти с вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 1.8.2013 г.; Милена Дамянова и група народни представители, 16.8.2013 г.).
 7. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 12.9.2013 г. законопроекти с вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 19.9.2013 г.
 8. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г.) – точка първа за петък, 20.9.2013 г.
 9. Обсъждане на Програма „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”, приета с Решение на Министерски съвет № 456 от 1 август 2013 г. (по приети от Народното събрание процедурни правила) (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2013 г.) – точка втора за петък, 20.9.2013 г.
 10. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2013 г.).
 11. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. (Вносител: Висш съдебен съвет, 28.5.2012 г.; 31.5.2013 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания