Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/09/2013 - 13/09/2013 1. Полагане на клетва от народен представител.
 2. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2013 г.) – продължение.
 3. Проекти на решения за попълване и промени в състава на постоянни и временни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 4.9.2013 г.; Павел Шопов и Гален Монев, 5.9.2013 г.; Янаки Стоилов, 10.9.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 1.8.2013 г.; Милена Дамянова и група народни представители, 16.8.2013 г.).
 5. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 28.5.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.) – продължение.
 7. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2013 г.).
 8. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 15.6.2012 г.;12.7.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 12.9.2013 г.
 9. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г. (Вносител: Съвета за електронни медии, 19.11.2012 г., 29.5.2013 г.).
 10. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни, 31.1.2013 г.).
 11. Парламентарен контрол (петък, 13.9.2013 г., от 9.00 часа).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания