Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/09/2013 - 05/09/2013 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Доклад за състоянието на енергетиката в Република България (Вносител: Министъра на икономиката и енергетиката, 29.7.2013 г.) – продължение.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2013 г.).
 3. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Любомир Петков).
 4. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2013 г.).
 5. Доклад за състоянието на енергетиката в Република България (Вносител: Министъра на икономиката и енергетиката, 29.7.2013 г.) – продължение.
 6. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. (Вносител: Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 17.4.2013 г.).
 7. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени от председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Вносители: Янаки Стоилов и група народни представители, 3.9.2013 г.).
 8. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2013 г.).
 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 28.5.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.) – продължение.
 10. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2012 г. (Вносител: Председателят на Българската академия на науките, 29.4.2013 г.).
 11. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г.).
 12. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни, 31.1.2013 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 4.9.2013 г. от 12.30 ч.).
 14. Изслушване на министър-председателя г-н Пламен Орешарски относно кризата в Сирия и позицията на Министерски съвет на Република България (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители, 9.9.2013 г.) – сряда, 4.9.2013 г., след приключването на Парламентарния контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 15. Проект за декларация на Четиридесет и второто Народно събрание на Република България по повод предложението на Изпълнителното Бюро на Международния олимпийски комитет за изваждане на спорта борба от програмата на летните олимпийски игри (Вносители: Христо Монов, Деян Дечев и Георги Мърков, 3.9.2013 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания