Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/08/2013 - 02/08/2013 1. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (Вносител: Министерски съвет, 22.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 25.7.2013 г.) - продължение.
 2. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 2.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2013 г.).
 3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 153 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България - точка първа за петък, 2.08.2013 г.
 4. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Камен Костадинов, 12.7.2013 г.; Янаки Стоилов и Филип Попов, 17.7.2013 г.; Камен Костадинов, 19.7.2013 г.; Янаки Стоилов и Петър Курумбашев, 30.7.2013 г.; Янаки Стоилов, 31.07.2013 г.).
 5. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание (Вносители: Деница Златева и Атанас Мерджанов, 16.7.2013 г.).
 6. Второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (Вносители: Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов, 26.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 18.7.2013 г.).
 7. Доклад за състоянието на енергетиката в Република България (Вносител: Министъра на икономиката и енергетиката, 29.7.2013 г.).
 8. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. (Вносител: Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 17.4.2013 г.).
 9. Парламентарен контрол: - Разисквания по питането на н. п. Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и българската позиция; - Отговори на въпроси и питания. - точката е отпаднала след гласуване на 1.08.2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания