Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/07/2013 1. Полагане на клетва от народни представители.
 2. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (Вносител: Министерски съвет, 22.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 25.7.2013 г.).
 3. Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. (Вносители: Атанас Мерджанов и Камен Костадинов, 25.7.2013 г.).
 4. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 2.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2013 г.).
 5. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Камен Костадинов, 12.7.2013 г.; Янаки Стоилов и Филип Попов, 17.7.2013 г.; Камен Костадинов, 19.7.2013 г.; Янаки Стоилов и Петър Курумбашев, 30.7.2013 г.; Янаки Стоилов, 31.7.2013 г.).
 6. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание (Вносители: Деница Златева и Атанас Мерджанов, 16.7.2013 г.).
 7. Доклад за състоянието на енергетиката в Република България (Вносител: Министъра на икономиката и енергетиката, 29.7.2013 г.) – евентуално точка първа за четвъртък, 1.8.2013 г.
 8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 153 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – евентуално точка втора за четвъртък, 1.8.2013 г.
 9. Второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (Вносители: Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов, 26.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 18.7.2013 г.).
 10. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. (Вносител: Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 17.4.2013 г.).
 11. . Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2013 г.).
 12. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов, 17.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2013 г.).
 13. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г.).
 14. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2013 г.).
 15. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 28.5.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.) - продължение.
 16. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките (Вносител: Председателят на Българската академия на науките, 29.04.2013 г.)
 17. Доклад относно обсъжданията, проведени в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения през първата сесия на 42-то Народно събрание, изготвен на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 18. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 31.5.2013 г.) - продължение.
 19. Второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 19.7.2013 г.).
 20. Парламентарен контрол: - Разисквания по питането на н. п. Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и българската позиция; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания