Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/07/2013 - 26/07/2013 1. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (Вносител: Министерски съвет, 22.7.2013 г.)
 2. Прекратяване на пълномощията на народни представители.
 3. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Общ законопроект, на основата на приетите на първо гласуване на 3.7.2013 г. два законопроекта с вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.; Антон Кутев и група народни представители, 28.6.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов, 17.7.2013 г.).
 5. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (Вносител: Министерски съвет, 24.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 3.7.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 28.5.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 7. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 2.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2013 г.).
 8. Второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (Вносители: Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов, 26.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 18.7.2013 г.).
 9. Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. – точка първа за петък, 26.07.2013 г.
 10. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание (Вносители: Деница Златева и Атанас Мерджанов, 16.7.2013 г.).
 11. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Камен Костадинов, 12.7.2013 г.; Янаки Стоилов и Филип Попов, 17.7.2013 г.; Камен Костадинов, 19.7.2013 г.).
 12. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г.).
 13. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2013 г.).
 14. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. (Вносител: Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 17.4.2013 г.).
 15. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 31.5.2013 г.) - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания