Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/07/2013 - 19/07/2013 1. Проект за решение за прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Емил Иванов, 15.7.2013 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 27.6.2013 г.).
 3. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 2.7.2013 г.) - продължение.
 4. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание.
 5. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (Вносители: Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов, 26.6.2013 г.).
 6. Избор на Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ – точка първа за четвъртък, 18.7.2013 г.
 7. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2013 г.).
 8. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов, 17.07.2014 г.).
 9. Второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 13.6.2013 г. законопроекти с вносители: Янаки Стоилов и Мая Манолова, 4.6.2013 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 6.6.2013 г.) – точка втора за четвъртък, 18.7.2013 г.
 10. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов, 4.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 11.7.2013 г) - точка трета за четвъртък, 18.7.2013 г.
 11. Второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за младежта (Вносител: Министерски съвет, 5.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.7.2013 г).
 12. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 5.7.2013 г.).
 13. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (Вносител: Министерски съвет, 24.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 3.7.2013 г.).
 14. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 28.5.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 15. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание (Вносители: Деница Златева и Атанас Мерджанов, 16.7.2013 г.).
 16. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Камен Костадинов, 12.7.2013 г.).
 17. Парламентарен контрол: - Разисквания по питане от н. п. Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (Внесен проект за решение от Корнелия Нинова и група народни представители, 12.7.2013 г.); - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания