Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/07/2013 - 12/07/2013 1. Прекратяване пълномощията на народен представител.
 2. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.) - продължение.
 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.).
 5. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса.
 6. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносители: Деница Златева и Атанас Мерджанов, 9.7.2013 г.).
 7. Проект на решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 8. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Янаки Стоилов и Камен Костадинов, 3.7.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 11.7.2013 г.
 9. Второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 4.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 13.6.2013 г.) – точка втора за четвъртък, 11.7.2013 г.
 10. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов, 26.6.2013 г.) – точка трета за четвъртък, 11.7.2013 г.
 11. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 2.7.2013 г.) – точка четвърта за четвъртък, 11.7.2013 г.
 12. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Вносители: Сергей Станишев и Лютви Местан, 14.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 4.7.2013 г.).
 13. Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание - продължение – точка първа за петък, 12.7.2013 г.
 14. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 6.6.2013 г.).
 15. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 2.7.2013 г.).
 16. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Светла Бъчварова, Пенко Атанасов и Спас Панчев, 8.7.2013 г.).
 17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания