Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/07/2013 - 05/07/2013 1. Прекратяване пълномощията на народен представител.
 2. Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание - продължение (Не са обсъждани и гласувани решенията за Комисията по образованието и науката и Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите).
 3. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (Вносители: Янаки Стоилов и Деница Златева, 2.7.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (Вносител: Министерски съвет, 24.6.2013 г.).
 5. Проект за решение за удължаване на мандата на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната (Вносител: Временната анкетна комисия, 2.7.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.; Антон Кутев и група народни представители, 28.6.2013 г).
 7. Проект на решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 2.7.2013 г.).
 8. Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 2.7.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 4.7.2013 г.
 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Вносители: Сергей Станишев и Лютви Местан, 14.6.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 18.6.2013 г) – точка втора за четвъртък, 4.7.2013 г.
 10. Проект за решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2013 г.).
 11. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 31.5.2013 г.).
 12. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.).
 13. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 14. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Христо Монов и Петър Кънев, 2.7.2013 г.).
 15. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 6.6.2013 г.).
 16. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания