Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/02/2013 (извънредно заседание, :)  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.; Приет на първо четене на 1.2.2013 г.).
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2012 г.; Приет на първо четене на 17.10.2012 г.) - продължение.
  3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 31.1.2013 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания