Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/02/2013 - 22/02/2013 1. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки с разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - гр. Несебър (Вносител: Огнян Стоичков; 23.10.2012 г.).
 2. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на "Топлофикация София" ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода 01.01.2011 г. - 30.04.2013 г." (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 25.1.2013 г.).
 3. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода 01.01.2011 г. - 30.04.2013 г." (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 25.1.2013 г.).
 4. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на дейността на „Топлофикация София" ЕАД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г." (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 25.1.2013 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 17.1.2013 г.; Приет на първо четене на 30.1.2013 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 17.10.2012 г. законопроекти с вносители: Янаки Стоилов, Любен Корнезов и Евгений Желев, 16.2.2012 г.; Емил Радев, Красимир Ципов и Фани Христова, 5.9.2012 г.; Министерски съвет; 12.9.2012 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2012 г.; Приет на първо четене на 18.12.2012 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 5.4.2012 г.; Приет на първо четене на 7.6.2012 г.) - продължение.
 10. Проект за решение за удължаване срока на действие на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата (Вносител: Яне Янев, 19.2.2013 г.).
 11. Парламентарен контрол
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания