Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/02/2013 - 15/02/2013 1. Изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев относно: - кризисната ситуация със сметките на гражданите за ток и парно за месеците декември и януари и действията на ръководеното от него министерство; - това дали министерството е предприемало действия за отнемане лицензите и прекратяване на договорите с електроразпределителните дружества, както и дали съществуват намерения в тази насока.
 2. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29.11.2012 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 422 от 12.12.2012 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на 18.7.2012 г. на първо четене законопроекти с вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители, 6.7.2012 г.; Яне Янев и група народни представители, 10.7.2012 г.; Мая Манолова и група народни представители, 10.7.2012 г.; Искра Фидосова и група народни представители, 10.7.2012 г.) - продължение.
 4. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки с разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - гр. Несебър (Вносител: Огнян Стоичков; 23.10.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 17.1.2013 г.; Приет на първо четене на 30.1.2013 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.).
 8. Доклад от министър-председателя на Република България относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Кипърското председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2012 г.) и основни приоритети по време на Ирландското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2013 г.) (Доклад по чл. 113, ал. 1 от ПОДНС; 31.1.2013 г.) – точка първа за петък, 15.2.2013 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания