Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/02/2013 - 08/02/2013  1. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателя на Република България; 4.2.2013 г.).
  2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Станислав Станилов, Любомир Владимиров, и Павел Шопов; 12.6.2012 г.).
  3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Проект за решение за създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от м. декември 2012 г. със земи в защитени зони по НАТУРА 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 11.1.2013 г.).
  4. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители (Вносители: Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров; 30.1.2013 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 23.1.2013 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 12.12.2012 г.; Диан Червенкондев и група народни представители, 15.1.2013 г.)
  6. Проект за решение за отменяне на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД – Сопот (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2013 г.).
  7. Второ четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 5.4.2012 г.; Приет на първо четене на 7.6.2012 г.) - продължение.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания