Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/01/2013 - 01/02/2013 1. Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (Вносители: Красимир Велчев, Димитър Главчев, Тодор Димитров и Цвета Караянчева, 25.1.2013 г.).
 2. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. (Вносител: Менда Стоянова; 25.1.2013 г.).
 3. Проект за решение за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (Вносител: Министерски съвет, 15.12.2012 г.).
 4. Проект за декларация по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган на 19 януари 2013 г. (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 29.1.2013 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2013 г.).
 6. Откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси; 29.1.2013 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет; - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет; - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 7. Откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (Вносител: Комисия по правни въпроси; 29.1.2013 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание; - Проект за решение за Приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание; - Проект за решение за Приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
 8. Правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносител: Комисия по правни въпроси; 29.1.2013 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество; - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател.
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2012 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2013 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет; 22.11.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2012 г. Приет на първо четене на 15.11.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 31.1.2013 г.
 13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2013 г.).
 14. Второ четене на законопроекта за запасите от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2012 г. Приет на първо четене на 23.11.2012 г.).
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания