Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/01/2013 - 18/01/2013  1. Второ четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 5.4.2012 г.; Приет на първо четене на 7.6.2012 г.).
  2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2012 г.).
  3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2012 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2012 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 29.11.2012 г.).
  6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2012 г.).
  7. Изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно: Извършените скандални сделки със защитени територии в района на гр. Несебър - точка първа за четвъртък, 17.1.2013 г.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания