Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/01/2013 - 11/01/2013 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Вносител: Четин Казак; 26.7.2012 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 15.10.2012 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; 6.3.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет, 14.12.2011 г.; Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 5. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29.11.2012 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 422 от 12.12.2012 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за петък, 11.1.2013 г.
 6. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за периода януари – юни 2012 г. (Вносител: Генералния директор на БТА, 1.11.2012 г.).
 7. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. (Вносител: Съвета за електронни медии, 19.11.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2012 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2012 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 29.11.2012 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания