Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2012 - 28/09/2012 1. Избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
 2. Проекти за решения за приемане на процедурни правила за: - издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.; - избор на съдии в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание.
 3. Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите (Вносители: Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров; 18.9.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 11.7.2012 г. законопроекти с вносители: Светослав Тончев и Ивайло Тошев, 15.5.2012 г.; Димо Гяуров и Мартин Димитров, 23.5.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Юлиана Колева; 26.7.2012 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Министерски съвет; 23.4.2012 г.; Ралица Ангелова, Михаил Миков и Четин Казак, 13.6.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2012 г.).
 11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2011 г. - 20 юли 2012 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 19.7.2012 г.).
 12. . Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 23.5.2012 г.; Приет на първо четене на 11.7.2012 г.).
 13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2012 г.).
 14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 2.2.2012 г.; Приет на първо четене на 22.5.2012 г.).
 15. Парламентарен контрол (петък, 28.9.2012 г. от 9.00 часа).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания