Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/09/2012 - 21/09/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 8.6.2012 г.; Приет на първо четене на 10.7.2012 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2012 г.).
 4. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 202-03-15 (Вносител: Министерски съвет; 31.8.2012 г.).
 5. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. (Вносители: Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов; 28.6.2012 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2012 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд (Вносител: Министерски съвет; 27.7.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Вносители: Огнян Стоичков, Станислав Станилов, Десислав Чуколов и Павел Шопов; 25.6.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Огнян Стоичков, Веселин Методиев, Ивелин Николов, Ивайло Тошев и Алиосман Имамов; 9.7.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносители: Даниела Петрова и група народни представители; 10.7.2012 г.).
 11. Проект за решение за създаване на парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довела до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 19.9.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 20.9.2012 г.
 12. Парламентарен контрол (петък, 21.9.2012 г. от 9.00 ч.) - Разисквания по питането на н. п. Джема Грозданова към Министъра на правосъдието относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания