Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/09/2012 - 14/09/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 16.3.2012 г. Приет на първо четене на 17.5.2012 г.) - продължение.
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 26.6.2012 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2012 г.).
 4. Годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г. (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията; 4.7.2012 г.).
 5. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2011 г. (поверителен) (Вносител: Министерски съвет; 1.6.2012 г.). – точка първа за четвъртък, 13.9.2012 г.
 6. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. (поверителен) (Вносител: Министерски съвет; 4.6.2012 г.). – точка втора за четвъртък, 13.9.2012 г.
 7. Първо четене на законопроекта за туризма (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2012 г.).
 8. Проект за решение за възлагане на Сметната палата на одит на Общинско предприятие "Екоравновесие" (Вносител: Георги Терзийски и група народни представители; 11.4.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните такси (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 3.2.2012 г.).
 10. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 27.4.2012 г.).
 11. Доклад от министър-председателя на Република България относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Датското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2012 г.) и основни приоритети по време на Кипърското председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2012 г.) (Доклад по чл. 113, ал. 1 от ПОДНС; 26.7.2012 г.). – точка първа за петък, 14.9.2012 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания