Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/09/2012  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Христо Бисеров; 6.3.2012 г.).
  2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекта за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности (Вносители: Лъчезар Тошев и група народни представители; 11.5.2012 г.).
  3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 4.4.2012 г.).
  4. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Проект за решение за възлагане на Сметната палата на одит на "Център за градска мобилност" ЕООД - гр. София (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 5.4.2012 г.).
  5. Проект за решение за промяна и попълване състава на Комисията по правни въпроси (Вносител: Искра Фидосова; 4.9.2012 г.).
  6. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев, Диан Червенкондев и Искра Фидосова; 5.7.2012 г.).
  7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 16.3.2012 г. Приет на първо четене на 17.5.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания