Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/09/2012 (извънредно заседание, 13:00) 1. Проект за решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев; 24.7.2012 г.).
 2. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2011 г. (Вносител: Омбудсмана на Република България; 29.3.2012 г.).
 3. Проект за решение за одобрение на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (Вносител: Омбудсмана на Република България; 18.4.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 28.6.2012 г.; Министерски съвет, 12.7.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 26.6.2012 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за българите и българските общности извън Република България (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2012 г.).
 8. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев, Диан Червенкондев и Искра Фидосова; 5.7.2012 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 16.3.2012 г. Приет на първо четене на 17.5.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания