Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/06/2012 - 29/06/2012  1. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 7.6.2012 г., върнат с Указ № 231 от 14.6.2012 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13.6.2012 г., върнат от Президента на Републиката с Указ № 234 от 16.6.2012 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  3. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2011 г. Приет на първо четене на 1.12.2011 г.) - продължение.
  4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2012 г. Приет на първо четене на 8.3.2012 г.) - продължение.
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2011 г. Приет на първо четене на 15.2.2012 г.).
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2011 г. Приет на първо четене на 23.2.2012 г.).
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания