Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/06/2012 - 22/06/2012 1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 7.6.2012 г., върнат от Президента на Републиката с Указ № 231 от 14.6.2012 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г. Приет на първо четене на 18.5.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 9.4.2012 г.).
 4. Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 14.5.2012 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2011 г. Приет на първо четене на 23.2.2012 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2011 г. Приет на първо четене на 15.2.2012 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2011 г. Приет на първо четене на 1.12.2011 г.) - продължение.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 21.6.2012 г.
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2012 г. Приет на първо четене на 8.3.2012 г.) - точка втора за четвъртък, 21.6.2012 г.
 11. Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 12.6.2012 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания