Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/06/2012 - 15/06/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. законопроекти с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2011 г.; Министерски съвет, 30.12.2011 г.; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г.) – продължение.
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова; 14.2.2012 г. Приет на първо четене на 28.3.2012 г.).
 3. Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 4.4.2012 г.; Министерски съвет, 7.5.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г. Приет на първо четене на 2.3.2012 г.).
 6. Доклад на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда и проекти за решения по доклада (Вносител: Председател на Временната комисия, 24.4.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2012 г. Приет на първо четене на 8.3.2012 г.)
 9. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2011 г. Приет на първо четене на 1.12.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 14 юни 2012 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания