Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/06/2012 - 08/06/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Проект за решение за отмяна на декларация на Народното събрание от 12.01.2012 г. осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани - т.нар. "възродителен процес" (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 24.04.2012 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, 6.03.2012 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 23.02.2012 г.).
 4. Проект за решение за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев 31.5.2012 г.).
 5. Проект за решение за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз (Вносител: Ангел Найденов; 5.6.2012 г.).
 6. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет; 5.4.2012 г.).
 8. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случая, изнесен в медийното и общественото пространство, на купуване и продаване на избори за кмет на Сливен с участието на ръководни кадри от Българската социалистическа партия, бивши министри от тройната коалиция и скандални фигури от подземния свят (Вносители: Искра Фидосова и група народни представители; 23.5.2012 г.) - продължение.
 9. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2011 г. Приет на първо четене на 1.12.2011 г.).
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2012 г. Приет на първо четене на 10.5.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 7 юни 2012 г.
 11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 4.4.2012 г; Министерски съвет, 7.5.2012 г.).
 12. Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2012 г.).
 13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2012 г.).
 14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2011 г.).
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания