Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/02/2012 - 02/03/2012 1. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав мост”) и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България - проект Дунав мост - Б”) (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2011 г. Приет на първо четене на 3.2.2012 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 30.11.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Захари Георгиев; 13.1.2012 г.).
 6. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия, създадена с решение на Народното събрание на 1 февруари 2012 г. (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители; 28.2.2012 г.).
 7. Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г.) - продължение.
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Михаил Михайлов; 11.11.2011 г. Приет на първо четене на 8.2.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г. Приет на първо четене на 21.12.2011 г.).
 12. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 31.1.2012 г.).
 13. Парламентарен контрол: - Разисквания по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия. - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания